Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Τυπικόν της 15ης Μαίου 2013


Τετάρτη: Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παχωμίου τοῦ Μεγάλου. 
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀχιλλείου,
 Ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης.
Ἐπανακομιδή τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Τίτου.
 

Ἀπόστολος: 
Τῆς ἡμέρας· Τετάρτης β΄ ἑβδομάδος Πράξεων (Πράξ. δ΄ 13-22).
Εὐαγγέλιον: 
Ὁμοίως· Τετάρτης β΄ ἑβδομάδος Ἰωάννου (Ἰω. ε΄ 17-24).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου